PÉCSI HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI A 2021. ÉVRE

Január Február Március
Evangelizációs:
Az emberi testvériségért
Egyetemes:
A nők elleni erőszak megszűnésérét
Evangelizációs:
A kiengesztelődés szentség elmélyült megéléséért

Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.

Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.

Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát.

 

Április Május Június
Egyetemes:
Az emberi alapjogokért küzdőkért
Evangelizációs:
A pénzügyi világ felelőseiért
Evangelizációs:
A házasságra készülőkért

Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető

Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

 

Július Augusztus Szeptember
Egyetemes:
A közélet békéjéért
Egyetemes:
Az Egyház megújulásáért
Egyetemes:
Ökológiailag fenntartható életmódért

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

 

Október November December
Evangelizációs:
Misszionárius tanítványokért
Egyetemes:
Depresszióban szenvedőkért
Evangelizációs:
Hitoktatókért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Imádkozzunk, hogy a depressziótól vagy a kiégéstől szenvedő emberek másoktól segítséget kapjanak, és rátaláljanak a Fényre, amely megnyitja őket az életre.

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.