PÉCSI HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Hitélet

MiserendBúcsú
Minden vasárnap és parancsolt ünnepen:

15.00: imaóra rózsafüzérrel és litániával
15.00-15.30: gyónási lehetőség
16.00: szentmise

 

section4
Névtelen 2 Minden hónap 12-én
(kivéve, ha vasárnapra esik):

17.45: szentségimádás
17.45-18.15: gyónási lehetőség
18.25: énekes vesperás
19.00: szentmise
Minden hónap 13-án:
08.30: horvát nyelvű imaóra
09.00-09.30: gyónási lehetőség
09.30: rózsafüzér
10.00: szentmise
utána: körmenet (májustól októberig)
majd: szentségimádás
11.00: Jézus Szíve (Piusz) közösség imaórája
12.00: kertvárosi közösség imaórája
13.00: német nyelvű imaóra
14.00: vidékiek és a havihegyi közösség
imaórája
14.45: Máriás Papi Mozgalom imaórája
15.00-15.30: gyónási lehetőség
16.00: szentmise
utána: körmenet (májustól októberig)
Minden hónap első szombatján:

16.00: áhítat és csendes szentségimádás

Minden hónap első szerdáján:

17.00: imádság a városért és a fiatalokért

A Bold. Szűz Mária minden főünnepén és ünnepén:
előre hirdetett időpontban: szentmise

Augusztus első vasárnapján: kereszt
15.00: körmenet a Szent Ágoston-templomtól a Havihegyre
15.30: imaóra rózsafüzérrel a templomban
16.00: szentmise (nemzetiségek részvételével)

 

Augusztus 4-én: kep_kereszt2
16.00: Sümegi József diakónus úr katekézise az Eucharisztiáról
16.45: elsőszombati csendes szentségimádás
17.30: rózsafüzért imádkozunk
18.10: ünnepélyes vesperás (esti dicséret)
19.00: szabadtéri szentmise
bemutatja: Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr
Utána: körmenet a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon
21.00: görög katolikus szent liturgiát
bemutatja: Zajácz Gábor parókus úr
Utána: szentségimádás lesz éjfélig
(23.30 órától csendes adorációval).
24.00: csendes szentmisét mutat be az elhunyt zarándokokért Kövesi Ferenc kerületi esperes, pécs-kertvárosi szervezőlelkész úr.

 

Augusztus 5-én: kep_kereszt2
07.30: körmenet a Szent Ágoston-templomtól a Havihegyre
08.30: horvát nyelvű szentmise
10.00: szentmise
11.30: német nyelvű szentmise
14.00: rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája
15.00: imaóra rózsafüzérrel és litániával
15.00-15.30: gyónási lehetőség
utána: körmenet