PÉCSI HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Húsvéthétfői templomigazgatói üzenet

| 0 comments

A pécsi Havas Boldogasszony-templom templomigazgatója húsvéthétfő és az áprilisi fatimai engesztelő imanap alkalmából üzenettel fordult a hívekhez:

Kedves Testvérek!

Egy hónapja, március 13-án még a szokott módon, együtt vehettünk részt a fatimai engesztelő imanap liturgikus eseményein, szentmiséken, szentségimádási órákon. Azóta nagyot változott a világ. A ránk nehezedő világjárvány miatt nincsenek nyilvános szertartások templomainkban. A mai imanapunkat sem tarthatjuk meg úgy, mint eddig; nem lehet a hívő nép imádságától, énekétől hangos ez a kis fogadalmi templomunk. De megtarthatjuk szívünk mélyén, lélekben otthonainkból is bekapcsolódhatunk az engesztelés gyakorlatába, amit a Szűzanya kér tőlünk, s amely annyira szorosan összefügg Húsvét szent titkával.

Jézus élete, szenvedése, halála és föltámadása megváltott minket, szabaddá tett a bűntől és a haláltól. Az engesztelés kifejezés azt jelenti: a sértés jóvátétele vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Az engesztelés az igazságosság erényén alapszik, a hétköznapi gyakorlatban általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele, hogy az ember a hibáját nagylelkűen beismerje, s azt igyekezzék készségesen jóvátenni.

Mi keresztények tudjuk, hogy bűneinkért Krisztus keresztáldozata nyújtott igazi engesztelést az Atyának. Ez az engesztelés viszont az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbánattal maga is törekszik erre, ha a maga módján be akar kapcsolódni Krisztus engesztelésébe. Az engeszteléssel tehát Krisztus példáját követjük. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Most, amikor fizikailag nem tudunk jelen lenni a szentmisén, ott lehetünk lélekben, vágyakozhatunk a Krisztussal való találkozásra, lelki áldozást végezhetünk. Otthonainkban is olvashatjuk a Szentírást, végezhetjük imádságainkat, amit minden 13-án a Havi-hegyen mondunk. A szokatlan körülmények ellenére sem szakadunk el Krisztustól.

Mi is átérezhetjük a Húsvétvasárnap reggel Jézus sírjához igyekvő asszonyok helyzetét, akikről azt olvassuk: „Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak…” (Mt 28,8) Érthető okokból sok bennünk a félelem a világban zajló drámai események miatt, de hitünkből fakadóan még nagyobb kell, hogy legyen az öröm a szívünkben. A Húsvét erre tanít bennünket, nincs olyan külső körülmény, nincs olyan nehéz, tragikus helyzet, nincs olyan nagy bűn, aminél az Isten irgalmas szeretete ne lenne nagyobb és hatalmasabb.

Otthonaink magányában Jézus ma is ezzel az üzenettel lép elénk, Ő maga jön velünk szembe, ahogy a kenetvivő asszonyok elé. Bennünket is megszólít: „Üdv nektek!”, s nekünk sem lehet más a válaszunk, minthogy leborulunk előtte, és átkaroljuk a lábát. Ő ma is bátorít és vigasztal, sőt felszólít minket: „Ne féljetek!”

Ma, Húsvéthétfőn véssük jól szívünkbe Jézus szavait, nincs mitől félnünk! Kérjük az Ő szent Anyjának közbenjárását, akit a pécsi Havi-hegyen Havas Boldogasszonyként és Fatimai Boldogságos Szűz Máriaként is tisztelünk, segítsen elmélyíteni bennünk a húsvéti hitet, a feltámadás örömét és békéjét!

Pécs, 2020. április 13.

Máger Róbert
templomigazgató

Vélemény, hozzászólás?