PÉCSI HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Imádság főpásztorunkért

| 0 comments

Az elmúlt héten volt főpásztorunk, Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Udvardy György püspök atya neve napja és megyéspüspöki beiktatásának nyolcadik évfordulója is. Imádkozzunk érte, hogy a kormányzás terhét továbbra is Isten akarata szerint viselje, s még sokáig jó egészségben, hűségesen viselje gondját Isten népének!

Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy Szent Fiadat képviselhesse számunkra: gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen ki ránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben.

Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejtté Egyházadban.

Áldd meg György püspökünket, ajándékozd neki kormányzásában bölcsességed fényét és Szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt, hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal. Ámen.

Vélemény, hozzászólás?