Keresztelés

 

Tudnivalók a gyermekkereszteléssel kapcsolatban

 1. A keresztelést legalább egy hónappal a tervezett időpont előtt jelentsük.
 2. A templomigazgató atya határozza meg a keresztelés idejét és ismerteti annak feltételeit.
 3. A keresztelésre a Havas Boldogasszony-templomban általában vasárnap 14:30 órakor kerülhet sor.
 4. A keresztelést csak személyesen és legalább az egyik szülő kérheti.
 5. A szülők közül az egyiknek római katolikus vallásúnak kell lennie.
 6. A keresztség szentségének kiszolgáltatása csak kellő előkészület után lehetséges. A templomigazgató atya egy alkalommal elbeszélget a szülőkkel (és keresztszülőkkel), egyben közvetlen felkészítést is ad a keresztelés szertartására vonatkozólag.
 7. Akik a Havas Boldogasszony-templomban szeretnének kereszteltetni, csak a saját lakóhelyük plébánosának írásos engedélyével (keresztelési engedély) tehetik ezt meg.
 8. Keresztszülő csak 16. évét betöltött, katolikus vallású, megbérmált, a legszentebb Oltáriszentséget magához vett, (érvényes egyházi házasságban élő lehet), ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.
 9. Nem katolikus, de egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint tanú fogadható el.
 10. A keresztszülő(k)nek szükségük van saját lakóhelyük plébánosának igazolására arról, hogy megfelelnek a keresztszülőség feltételeinek (keresztszülői igazolás).
 11. A fenti dokumentumokat (keresztelési engedély, keresztszülői igazolás) a templomigazgató atyával történő beszélgetésre kell elhozni.
 12. A keresztelés helye a templom. Halálveszély esetén bárhol lehetséges.
 13. Gyermekkeresztelés esetén a szülők (esetenként az egyik szülő) valamint a keresztszülő hitére kereszteljük meg a gyermeket. Ha a gyermek vallásos nevelése nem biztosított a keresztség szentségének kiszolgáltatását az illetékes lelkipásztor elhalaszthatja.
 14. A keresztelésért stóladíjat külön nem kell fizetni. A család szerény adományt vagy ajándékot saját belátása szerint adhat a templom szükségleteire.
 15. A keresztelés megtörténtéről emléklapot állítunk ki.
 16. Az anyakönyvezés a Havas Boldogasszony-templomban keresztelt gyermekek esetében a Pécs-Szent Ágoston Plébánián történik. A későbbiekben ott lehet kérni keresztelési anyakönyvi kivonatot (keresztlevelet)
 17. Egyéb kérdésekkel forduljanak bizalommal a templomigazgató atyához.