PÉCSI HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Közlemény a szertartásokról

| 0 comments

Mint ismeretes, a COVID-19 járvány megfékezése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése nyomán Magyarország katolikus templomaiban

minden nyilvános liturgia szünetel,

kivéve a temetéseket, melyeket rövid formában kell végezni.

A Havas Boldogasszony-templomban sem lesznek szertartások, de templomunkat nem zárjuk be, mindennap 10.00-18.00 óra között lehetőség van egyéni imádságra. Kérjük, ügyeljenek rá, hogy egyszerre négy embernél több ne tartózkodjék a templomban, ők is megfelelő távolságot tartsanak egymástól, be- és kilépéskor feltétlenül használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt!

Az előre felvett miseszándékokat magánmise keretében végezzük el, vagy kérhető azok áthelyezése későbbi időpontra.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főpásztorai megadták a felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). A Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Mindenkit kérünk tehát az intenzív otthoni imádságra, az internetes, televíziós, rádiós szertartásokba történő bekapcsolódásra. A közszolgálati média csatornái mellett a Pécsi Egyházmegye vagy a Havas Boldogasszony-templom weblapján, YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán is digitálisan követhetik a szentmise ünneplését, s ún. lelki áldozást végezhetnek, ami az Oltáriszentség vételére irányuló szeretetben tevékeny hittel történő vágyakozást jelenti, amikor valaki akadályoztatva van a tényleges áldozásban.

Betegek szentségekkel történő ellátására csak halálveszély esetén van lehetőség, megtartva az érvényben lévő hatósági előírásokat. Az orvos és a hozzátartozók lelkiismereti feladata az ezzel járó lelki haszon és higiéniai kockázat összevetése.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, segítsük beteg és idős embertársainkat. Idős testvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre, s maradjanak otthonaikban.

Vélemény, hozzászólás?