PÉCSI HAVAS BOLDOGASSZONY-TEMPLOM

Virágvasárnapi templomigazgatói üzenet

| 0 comments

A pécsi Havas Boldogasszony-templom templomigazgatója virágvasárnap alkalmából üzenettel fordult a hívekhez.

Kedves Testvérek!

Három hete, március 15-én, nemzeti ünnepünkön tartottuk utolsó nyilvános szentmisénket a pécsi Havas Boldogasszony-templomban. Most elérkeztünk a nagyböjti idő célegyeneséhez, a nagyhét kezdetéhez, virágvasárnaphoz. Az Úr szenvedésének vasárnapja ez, amikor az Jézus jeruzsálemi bevonulásáról emlékezik meg az Egyház, de az evangéliumban már a passiót, a szenvedéstörténetet olvassuk, idén Szent Máté könyvéből.

Az ismert okok miatt ma nem gyűlhetünk össze a korábbi évek gyakorlata szerint a templom előtt a barkák megáldására, de lélekben átélhetjük ezt a jeruzsálemi bevonulást. Most szerényebb, otthoni körülmények között tehetjük meg, nem a megszokott templomi közösségben, a liturgia ünnepélyes gesztusait szemlélve. Azonban talán alkalmunk van jobban átgondolni, hogy milyen is volt ez az első jeruzsálemi bevonulás, amely szamárháton történt, egy egyszerű teherhordó állat csikóján; s bár a nép kitörő örömmel zengte: „Hozsanna Dávid Fiának!”, pár nap múlva az a kiáltás hangzott Jeruzsálem utcáin: „Feszítsd meg őt!”. Jézus úgy érkezik a szent városba, mint király és próféta, beteljesítve a jövendöléseket, de rá kell döbbennünk, hogy egészen más király és egészen más próféta ő, mint amilyen a mi elképzelésünkben, vagy a korabeli emberek várakozásában szerepelt.

A dicsőséges jeruzsálemi bevonulás a szenvedés napjainak előszobája, amikor majd nyilvánvalóvá válik minden, végérvényesen megmutatkozik az Isten egyetemes üdvözítő akarata, amely győzelmet arat a bűn és a halál felett. A Nagyhét és benne a Húsvéti Szent Háromnap nemcsak az egyházi év, hanem az egész emberi történelem középpontja. Itt válik világossá minden, megmutatkozik az emberi gonoszág és bűn szenvedést és pusztulást okozó ereje, de az is nyilvánvaló lesz, hogy nem a bűné, nem a gonoszságé, nem a halálé az utolsó szó, hanem Istené. Ő Krisztus szenvedésében, halálában és feltámadásában mindent nekünk akar ajándékozni.

Ezzel a biztos hittel induljunk neki lélekben ezeknek az előttünk álló szent napoknak, melyeket otthonainkban kell töltenünk, de az ünnepléstől így sem vagyunk megfosztva. Olvasva a Szentírást, egyedül vagy a családtagokkal együtt imádkozva lélekben átélhetjük Urunk húsvétját. Ellene mondhatunk a bűnnek, s kiálthatjuk:

Hozsanna Dávid Fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban!”

Ma délelőtt a hívek közösségének távollétében is megáldottam a barkákat Egyházunk ősi hagyománya szerint. Akiknek van lehetőségük – a hatályos járványügyi szabályok betartásával – egyénileg fölsétálni a Havi-hegyre, bátran vihetnek haza otthonaikba a megáldott ágakból. Lakásunkban méltó helyre kitéve emlékeztessen mindnyájunkat arra, hogy amint az Úr kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehetünk.

Pécs, 2020. április 5.

Máger Róbert
templomigazgató

Vélemény, hozzászólás?