Hitélet

 

Böjti fegyelem
Ne feledkezzünk meg az Egyház böjti fegyelméről. A bűnbánat cselekedetei hagyományosan: az imádság, a böjt és az alamizsna.
hústól való tartózkodás Hamvazószerdán és a Nagyböjt minden péntekén kötelező a betöltött tizennégy éves kortól.
Szigorú böjtöt pedig két alkalommal: Hamvazószerdán és Nagypénteken kötelező megtartani minden nagykorú embernek hatvanadik életévének megkezdéséig.
A szigorú böjt azt jelenti, hogy a hústól való tartózkodás mellett napjában csak egyszer étkezünk, de azonfelül kétszer vehetünk magunkhoz erősítésképpen valamiféle eledelt.
Fel vannak mentve a hústilalom alól, akik nem saját asztaluknál étkeznek, nehéz testi munkát végeznek, továbbá a betegek, s akik hosszabb utazást tesznek. A nehéz testi munkások és a betegek a szigorú böjt alól is mentesülnek.
Meg kell jegyezni, hogy a felmentés csak az étkezésre szól, s nem a bűnbánati kötelezettségre. Mindnyájunk feladata, hogy kialakítsuk lelkünkben a bűnbánat szellemét, s ez indítson bennünket az őszinte bánatra, életünk megjobbítására és az
irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására.
Az év minden péntekje ugyanis bűnbánati nap Urunk halálának emlékére, melyet hústól való tartózkodással vagy az irgalmas szeretet gyakorlásával illetve a jámbor áhítat valamely gyakorlatával kell megtartani. A Nagyböjt negyven napja pedig különösen is a bűnbánat ideje.