Pécs legszebb fekvésű temploma és igen közkedvelt búcsújáróhelye, a Mecsek-hegység déli oldalán elterülő, ma Havihegy nevet viselő városrészen magasodó Havas Boldogasszony-templom, évszázadok óta várja a látogatókat.
Az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával a pécsi polgárok, megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat, templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az ún. „Kakasdomb” meredek lejtőjén, hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér sziklákra, mintha azt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával. A templom 1697-re készült el, s azóta búcsúsok és Mária-tisztelő zarándokok tömegei keresik fel évről évre. XVI. Gergely pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a templomnak a Mária-ünnepekre.

Kívánjuk, hogy Ön is találjon lelki otthonra a Szűzanya pécsi hajlékában!

HAVAS BOLDOGASSZONY-BÚCSÚ

2022

Idén is várjuk a kedves Zarándoktestvéreket Pécs legszebb
fekvésű és igen közkedvelt templomába, a Havi-hegyre az
augusztusi Havas Boldogasszony-búcsúra.
Az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával a pécsi polgárok,
megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat, templomot
építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az ún. „Kakasdomb”
meredek lejtőjén, hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot
a fehér sziklákra, mintha azt a Szűzanya jelölte volna ki
számukra hófehér ragyogásával. A templom 1697-re készült el, s
325 éve várja a búcsúsokat, Mária-tisztelő zarándokokat. XVI.
Gergely pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a
templomnak Szűz Mária ünnepeire.