Házasságkötés

 

Tudnivalók a házasságkötéssel kapcsolatban

 1. A Havas Boldogasszony-templomban tervezett házasságkötésre a templomigazgatónál kell jelentkezni. A jelentkezés akkor tekinthető hivatalosnak, ha sor került egy személyes találkozásra a jegyespár és a templomigazgató atya között, s ő elvégezte a jegyesvizsgálatot.
 2. Ez a jelentkezés az esküvő előtt egy évvel, legkésőbb a megelőző év szeptemberében történjék meg, a dátumegyeztetés, adatfelvétel, és a jegyesoktatás miatt.
 3. A házasságkötésre a Havas Boldogasszony-templomban általában szombat délután kerülhet sor.
 4. A jegyesoktatást általában azon a plébánián kell végezni, ahová a jegyesek lakóhelyük szerint tartoznak. Amennyiben ott nem tudnak a felkészítésbe bekapcsolódni, a Pécs-Székesegyházi Plébánia minden évben szeptemberi kezdéssel jegyesoktatást indít. Ennek részleteiről ott lehet érdeklődni.
 5. A Havas Boldogasszony Templomigazgatóság, mivel nem plébánia, a jegyesoktatás megtartását nem tudja magára vállalni.
 6. A jelentkezés feltétele, hogy legalább az egyik jegyes római katolikus vallású legyen.
 7. Ha a jegyesek valamelyike esetleg nincs megkeresztelve, még nem volt elsőáldozó, bérmálkozó, a házasságkötés előtt a saját plébániáján vagy a Pécs-Székesegyházi Plébánián készülhet fel a szentségek vételére. Ennek részleteiről az illetékes plébánián lehet érdeklődni.
 8. Egy katolikus és egy nem megkeresztelt is köthet egyházi házasságot megfelelő engedély birtokában, amit a templomigazgató kér meg a püspökségtől.
 9. A szabad állapotot igazoló keresztelési anyakönyvi kivonatot (keresztlevelet) arról a plébániáról kell kérni, ahol megkeresztelték. Ez nem lehet három hónapnál régebbi.
 10. A Havas Boldogasszony-templomban történő házasságkötéshez szükség van valamelyik fél saját lakóhelye plébánosának engedélyére (elbocsátó).
 11. A házasságkötés szertartásának részleteit a jegyesoktatás keretein belül ismerik meg a jegyesek.
 12. A jegyesek igyekezzenek mind jobban bekapcsolódni saját plébániájuk egyházi életébe, mely imádságaival támogatja őket a felkészülés e szakaszában.
 13. Az anyakönyvezés a Havas Boldogasszony-templomban kötött házasságok esetében a Pécs-Szent Ágoston Plébánián történik. A későbbiekben ott lehet kérni házassági anyakönyvi
  kivonatot (házasságlevelet).
 14. Az érvényes stóladíjszabás szerinti esketési stóladíjat a Havas Boldogasszony Templomigazgatóság számlaszámára (10701214-68434528-51100005) legkésőbb a házasságkötés előtt öt munkanappal kérjük átutalni vagy postai csekken befizetni.
 15. A templomba belépők ünnepi öltözete mindenképp fejezze ki a szent hely iránti tiszteletet.
 16. A különleges virágdíszítést, padok feldíszítését és az éneket, ill. az orgonajátékot érintő egyéni igényeket a templomigazgató atyával kell egyeztetni.
 17. Az esküvőn csak egy fényképész és egy operatőr tevékeny jelenléte megengedett, akik az eskető pappal mindenképp egyeztessenek a szertartás előtt.
 18. Lehetőleg kerüljük  a rizs-szórást és a virágszirom- / konfetti hintést is.
 19. Egyéb kérdésekkel forduljanak bizalommal a templomigazgató atyához.