Házasságkötés

 

Tudnivalók a házasságkötéssel kapcsolatban

 1. A Havas Boldogasszony-templomban tervezett házasságkötésre a Pécs-Székesegyházi Plébánia irodájában (7621 Pécs, Dóm tér 3., szekesegyhaziplebania@gmail.com, +36 72 513 050) kell jelentkezni. A jelentkezés akkor tekinthető hivatalosnak, ha a személyes találkozás alkalmával a jegyesek a szükséges személyes adataikat megadva kijelentik és aláírásukkal megerősítik házasságkötési szándékukat. Mindaddig, amíg erre a személyes találkozásra nem kerül sor, a jegyesek megkeresését csak érdeklődésnek tekintjük.

 2. Ez a jelentkezés a házasságkötés előtt lehetőleg egy évvel, legkésőbb a megelőző év szeptemberében történjék meg a dátumegyeztetés, a szükséges iratok beszerzése, a jegyesvizsgálat elvégzése és a jegyesoktatás miatt. A jelentkezéskor a jegyesek tájékoztatást kapnak a beszerzendő iratokról, a beszerzés módjáról, és a betartandó határidőkről.

 3. A jelentkezés feltétele, hogy legalább az egyik jegyes római katolikus vallású legyen. A házasságkötést önmagában nem akadályozza, ha a jegyesek valamelyike esetleg nincs megkeresztelve, vagy nem katolikus keresztény, vagy még nem volt elsőáldozó, bérmálkozó. Az ilyen esetekben szükséges teendőkről a plébánián tájékoztatás kérhető.

 4. A házasságkötésre advent és nagyböjt időszakának kivételével elsősorban szombat délután, esetlegesen péntek délután kerülhet sor. A konkrét időpont rögzítése a Székesegyházi Plébánia irodájában történik.

 5. A Székesegyházi Plébánia a területén történő házasságkötésre való készületként minden év februárjában jegyeskurzust indít. Amennyiben ezen a jegyespár nem tud részt venni, a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti vagy egyéb plébánia, pap által szervezett, tartott oktatáson kell részt vennie, melyről a kapott igazolást a Székesegyházi Plébániára kell leadni.

 6. A szabad állapotot igazoló friss keletű (három hónapnál nem régebbi) keresztelési anyakönyvi kivonatot (keresztlevelet) a jegyeseknek arról a plébániáról kell kérniük, ahol megkeresztelték őket.

 7. Abban az esetben, ha a jegyesek egyike sem tartozik a Székesegyházi Plébániához, valamelyikük saját lakóhely szerinti plébánosának engedélyét (ún. elbocsátót) kell beszerezniük.

 8. A beszerzendő dokumentumokat (keresztlevél, igazolás jegyesoktatásról, elbocsátó stb.) e-mailben mielőbb, fizikai formában legkésőbb 3 héttel a házasságkötés előtt a plébánia irodába el kell juttatni. Kérjük, hogy haladéktalanul jelezzék, amennyiben e tekintetben nehézségbe, akadályba ütköznek, hogy megfelelő módon segíthessünk. Hiányzó dokumentumok esetében nincs lehetőség a házasságkötésre.

 9. A házasságkötés szertartásának részleteit a jegyesoktatás keretein belül, valamint az eskető pappal való személyes találkozás alkalmával ismerik meg a jegyesek.

 10. Mind a jegyesek, mind a násznép részéről kérjük, hogy öltözetük fejezze ki a templom mint szent hely iránti tiszteletet.

 11. Az esetleges díszítést, énekrendet, ill. az orgonajátékot érintő egyéni igényeket a plébánia irodájában kell egyeztetni.

 12. A szertartáson lehetőleg csak egy fényképész és/vagy egy operatőr működjön tevékenyen közre. Kérjük, hogy az eskető pappal mindenképp egyeztessenek a szertartás előtt.

 13. A templomban szertartásmester, vőfély, rendezvényszervező, násznagy stb. közreműködésére nincs szükség, szerepük a templomon, liturgián kívüli eseményeknél lehet.

 14. A templomban és környezetében nincs lehetőség a rizs és virágszirom szórásra, konfetti hintésre.

 15. Az érvényes stóladíjszabás szerinti esketési stóladíjat a Havas Boldogasszony Templomigazgatóság számlaszámára (10701214-68434528-51100005) kérjük utalni legkésőbb a házasságkötés előtt öt munkanappal.

 16. A Havas Boldogasszony-templomban kötött házasságok anyakönyvezése a Pécs-Székesegyházi Plébánián történik. A későbbiekben ott lehet kérni házassági anyakönyvi kivonatot (házasságlevelet).

 17. További felmerülő kérdésekkel forduljanak bizalommal a plébánia irodájához, illetve a templomigazgató atyához.