Keresztelés

 

Tudnivalók a gyermekkereszteléssel kapcsolatban

 1. A gyermekek keresztelése mindig az erre szolgáló adatlap kitöltésével a szülők kérése alapján történik.

 2. Adatlap a Pécs-Székesegyházi Plébánia irodájában (7621 Pécs, Dóm tér 3., szekesegyhaziplebania@gmail.com, +36 72 513 050) kérhető.

 3. Kérjük a szülőket, hogy legalább egy hónappal a keresztelés tervezett időpontja előtt jelentkezzenek.

 4. A keresztelésre a Havas Boldogasszony-templomban vasárnap 14.45 órakor tudunk lehetőséget biztosítani.

 5. Keresztszülő csak 16. évét betöltött, katolikus vallású, megbérmált, a legszentebb Oltáriszentséget magához vett, (ha nem egyedülálló, akkor érvényes egyházi házasságban élő lehet), ne kösse semmilyen törvényesen kiszabott vagy kinyilvánított kánoni büntetés, ne legyen a keresztelendő apja vagy anyja.

 6. Egy gyermeknek egy vagy két keresztszülője lehet. Ha kettő van, akkor az egyiknek keresztapának, a másiknak keresztanyának kell lennie. Ha valamelyikük nem felel meg a keresztszülőség kritériumainak (pl. nem katolikus, vagy nem volt elsőáldozó és bérmálkozó, vagy egyházilag nem elismert párkapcsolatban él), akkor őt mint a keresztség tanúját tüntetjük föl az anyakönyvben a rendes keresztszülő mellett.

 7. Nem katolikus, de egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak mint tanú fogadható el.

 8. A keresztelés helye a templom. Halálveszély esetén bárhol lehetséges.

 9. Gyermekkeresztelés esetén a szülők (esetenként az egyik szülő) valamint a keresztszülő hitére kereszteljük meg a gyermeket. Ha a gyermek vallásos nevelése nem biztosított a keresztség szentségének kiszolgáltatását az illetékes lelkipásztor elhalaszthatja.

 10. A keresztelésért stóladíjat külön nem kell fizetni. A család szerény adományt vagy ajándékot saját belátása szerint adhat a templom szükségleteire.

 11. A keresztelés megtörténtéről emléklapot állítunk ki.

 12. A Havas Boldogasszony-templomban történt keresztelések anyakönyvezése a Pécs-Székesegyházi Plébánián történik. A későbbiekben ott lehet kérni keresztelési anyakönyvi kivonatot (keresztlevelet).

 13. További felmerülő kérdésekkel forduljanak bizalommal a plébánia irodájához, illetve a templomigazgató atyához.