Miserend és hirdetések

 

HIRDETÉSEK

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAPON

2022. augusztus 7.

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetet mondunk azoknak, akik augusztus 4–7. között a jubileumi Havas Boldogasszony-búcsú megszervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak: munkatársaknak, sekrestyésünknek, kántorunknak, ministránsoknak, felolvasóknak, énekeseknek, önkénteseknek, mindenkinek, aki a legkisebb segítséggel is hozzájárult, hogy méltó módon ünnepeljük templomunk fennállásának 325. évfordulóját.

Augusztus 12-én nem lesz szentmise

Augusztus 12-én (pénteken) kivételesen nem lesznek szertartások templomunkban, így az esti programok (szentségimádás, vesperás és esti mise) is elmaradnak.

Fatimai engesztelő imanap augusztusban

Augusztus 13-án (szombaton) a szokott módon tartjuk meg fatimai engesztelő imanapunkat. Reggel 8.30-kor kezdődik a horvát nyelvű imaóra, 9.30-kor rózsafüzér-imádság, közben (9.30–9.55-ig) gyónási lehetőség lesz.

10.00 órakor szentmisét mutat be Ft. Bodor Kornél sásdi plébános úr, aki idén ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját, ezért a mise a végén ezüstmisés áldásban részesíti a jelenlévőket. Utána egész napos szentségimádás kezdődik. 11.00–12.30-ig a Jézus Szíve Plébánia közössége és a kertvárosiak vezetik az imádságot, 12.30-kor német nyelvű imaóra, 13.30 órától csendes szentségimádás. Majd 14.30-tól a Máriás Papi Mozgalom tagjai lesznek az előimádkozók. 15.15–15.40 között ismét gyónási lehetőség lesz. 15.40-kor szentségi áldást kapunk és loretói litániát éneklünk, majd 16.00 órakor lesz az engesztelő napunkat lezáró szentmise.

Nagyboldogasszony ünnepe

Augusztus 15-én (hétfőn) lesz Nagyboldogasszony (Szűz Mária mennybevétele) napja, ami parancsolt ünnep. Templomunkban 15.15 órakor rózsafüzért imádkozunk, loretói litániát éneklünk, s 16.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk.

Augusztus 20-án nem lesz szentmise

Augusztus 20-án (szombaton), Szent István király ünnepén templomunkban nem lesz szentmise.

Kovász – családi fesztivál a Dóm téren

Hagyományteremtő szándékkal augusztus 20-án 10.00 – 16.00 óráig egyházmegyei családi fesztivál lesz Kovász címmel a püspökség területén a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig alcímmel. A rendezvényre szeretettel várjuk a híveket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt. A fesztivál változatos programokkal várja az érdeklődőket. Ekkor kerül sor a közelmúltban teljesen megújult Rózsakert ünnepélyes megnyitására, majd a nap zárásaként 17.00 órakor ünnepélyes kenyérmegáldás, 18.00 órakor pedig szentmise lesz a székesegyházban államalapító királyunk tiszteletére. Részleteket az egyházmegye weboldalán olvashatnak.

Jubileumi kiadvány

Az idei jubileumi búcsúra megjelent A pécsi Havas Boldogasszony-templom története (1697–2022) – 325 éves jubileumi kiadvány. Templomunk új kutatásokkal kiegészített történetét bemutató alkotáshoz társul a havihegyi búcsúsénekeket tartalmazó kis füzet. A kiadvány dr. Schmelczer-Pohánka Éva történész, Bodnár Boglárka művészettörténész, Lantosné dr. Imre Mária néprajzkutató és dr. Fodor Gabriella egyházzenész-kántor alkotása. A templom nyugati bejáratánál adomány fejében tudnak hozzájutni a kiadványoz a kedves Testvérek.

Rózsafüzér-imádság a békéért

Nagy szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy a vasárnapi szentmisék előtt 15.15 órakor kezdődő rózsafüzér-ájtatosságon, majd 15.45-kor a loretó litánián közösen vegyünk részt, s ajánljuk föl a békéért.

Gyóntatási rend

Templomunkban gyónási lehetőség van:

  • minden vasárnap 15.15-15.40-ig,

  • minden hónap 12-én 18.00-18.25-ig,

  • minden hónap 13-án 9.30-10.00-ig és 15.15-15.40-ig.

 

Miserend

Vasárnapi miserend
15.15
imaóra rózsafüzérrel
15.15-15.40
gyónási lehetőség
15.45
loretói litánia
16.00
szentmise
Minden hónap első szombatján
16.00
eucharisztikus katekézis és csendes szentségimádás

 


 

Minden hónap 12-én (kivéve, ha vasárnapra esik) 
18.00
csendes szentségimádás a hivatásokért
18.00-18.25
gyónási lehetőség
18.25
énekes vesperás szentségi áldással
19.00
szentmise
 

 


 

Minden hónap 13-án
08.30
horvát nyelvű imaóra
09.30
rózsafüzér imádság 
09.30-09.55
gyónási lehetőség
10.00
szentmise
utána
szentségi körmenet (májustól októberig jó idő esetén) 
majd
szentségimádás kezdődik
11.00 
Jézus Szíve (Piusz) közösség és a kertvárosiak imaórája
12.30
német nyelvű imaóra
13.30
csendes szentségimádás
14.30
Máriás Papi Mozgalom imaórája
15.15 - 15.40
gyónási lehetőség
15.40
szentségi áldás 
és
 loretói litánia
16.00
szentmise
utána
körmenet a fatimai kegyszoborral (májustól októberig jó idő esetén)
 

 

HAVAS BOLDOGASSZONY-BÚCSÚ 2022

Augusztus 4. (csütörtök)

17.30 rózsafüzér imádság és loretói litánia

18.15 ünnepélyes vesperás (esti dicséret)

19.00 szabadtéri ünnepi szentmise /Fekete Szabolcs Benedek basti-i c. püspök, szombathelyi segédpüspök/

Utána körmenet a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon

21.00 görögkatolikus szent liturgia /Zajácz Gábor parókus atya/

Utána szentségimádás éjfélig (23.30 órától csendes adoráció)

24.00 csendes szentmise az elhunyt zarándokokért /Keresztes Andor esperes atya, máriagyűdi
plébános/

Utána imavirrasztás reggelig

Augusztus 5. (péntek)

7.30 körmenet a Szt. Ágoston-templomtól a Havi-hegyre

8.30 horvát nyelvű szentmise /Marko Bubalo aranymisés atya, ny. plébános a horvátországi Vinkovciból/

10.00 szentmise /P. Botfai J. Levente OSPPE jubiláns atya, a pécsi Szt. Imre-templom templomigazgatója /

11.30 német nyelvű szentmise /Dr. Tamás Roland ezüstmisés atya, kerületi jegyző, szajki plébános/

14.00 rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája

15.00 rózsafüzér imádság és loretói litánia

16.00 szentmise /Csősz István aranymisés atya, tb. kanonok, c. prépost, ny. plébános/ Utána körmenet a kegykép másolatával, majd agapé

Augusztus 6. (szombat)

16.00 eucharisztikus katekézis és csendes szentségimádás

Augusztus 7. (vasárnap)

9.00 horvát nyelvű szentmise /Bacsmai László esperes atya, mohácsi plébános/

16.00 szentmise /Dohány Zoltán ezüstmisés atya, tb. kanonok, bicsérdi plébános/

 

Mindenkit sok szeretettel várunk a Szűzanya 325 éves pécsi kegytemplomába!