Miserend és hirdetések

HIRDETÉSEK

ADVENT II. VASÁRNAPJÁN

2023. december 10.

Rorate szentmisék
Az adventi időszak sajátossága a hétköznap hajnali, ún. rorate szentmisék gyakorlata. A székesegyházban hétfőtől szombatig minden reggel 6 órakor szeretettel várják a Testvéreket rorate szentmisére. Az idei szentbeszédek vezérfonalát a békéről való elmélkedés adja Szent XXIII. János pápa Pacem in terris (Békét a földnek) enciklikája megjelenésének hatvanadik évfordulóján. A szentmisék után régi szokás szerint közös agapé (szeretetvendégség) lesz a püspöki palota kocsiszínében.

Fatimai engesztelő imanap decemberben
December 13-án (szerdán) a szokott módon tartjuk meg fatimai engesztelő imanapunkat, reggel 8.30-kor kezdődik a horvát nyelvű imaóra, 9.30-kor (magyar nyelven) rózsafüzért imádkozunk. 9.30–10.00-ig lesz gyónási lehetőség. A 10 órakor kezdődő szentmisét Lovász László Rajmund OFM atya, a Szent Ferenc plébánia kisegítő lelkésze mutatja be. Utána egész napos szentségimádás kezdődik. 11.00–12.30-ig a Jézus Szíve Plébánia közössége és a kertvárosiak vezetik az imádságot, 13.00-kor német nyelvű imaóra, 14 órától csendes szentségimádás. Majd 14.45-től a Máriás Papi Mozgalom tagjai lesznek az előimádkozók. 15.15–15.40 között ismét gyónási lehetőség lesz. 15.40-kor szentségi áldást kapunk és loretói litániát éneklünk, majd 16 órakor lesz az engesztelő napunkat lezáró szentmise.

Karácsonyi miserend
Mivel Advent 4. vasárnapja idén december 24-re esik, aznap 16 órakor kivételesen nem lesz szentmise templomunkban. Szenteste a korábbi évek hagyományának megfelelően 20 órakor kezdődik a szentmise, ami már karácsonyi mise, ezért azt kérjük a kedves Testvérektől, hogy az Advent 4. vasárnapjára vonatkozó szentmise-látogatási kötelezettségüknek december 24-én délelőtt, vagy 23-án (szombat) este egy másik templomban szíveskedjenek eleget tenni. A 20 órai szentmise előtt fél órával orgonás áhítatra hívjuk a Testvéreket, melyen Dr. Fodor Gabriella művésznő, egyházzenész, templomunk kántora örvendeztet meg bennünket játékával.

Karácsony napján, december 25-én (hétfő) ünnepi rendben lesznek a szertartások. 15.15-kor a szokott módon rózsafüzér-imaórát tartunk litániával, ezt követi 16 órakor az ünnepi szentmise.
Karácsony másnapján, december 26-án nem lesz szentmise templomunkban.

A karácsonyi idő szertartásrendje olvasható a hirdetőtáblán, illetve megtalálják templomunk internetes honlapján és facebook-oldalán is.

Rózsafüzér-imádság a békéért
Nagy szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy a vasárnapi szentmisék előtt 15.15-kor kezdődő rózsafüzér-ájtatosságon, majd 15.45-kor a loretó litánián közösen vegyünk részt, s ajánljuk föl a békéért.

Orgonánk átépítése

Az orgona átépítéséhez továbbra is köszönettel fogadjuk a Testvérek nagylelkű adományait.

Gyóntatási rend

Templomunkban gyónási lehetőség van:

  • minden vasárnap 15.15–15.45-ig,
  • minden hónap 13-án 9.30–10.00-ig (kivéve, ha vasárnapra esik) és 15.15–15.45-ig.

Jubileumi kiadvány
Adomány fejében továbbra is kapható a nyugati bejáratnál a tavalyi jubileumi búcsúra megjelent A pécsi Havas Boldogasszony-templom története (1697–2022) – 325 éves jubileumi kiadvány

Miserend

Vasárnapi miserend
15.15
imaóra rózsafüzérrel
15.15-15.45
gyónási lehetőség
15.45
loretói litánia
16.00
szentmise
Minden hónap első szombatján (Augusztusban és Szeptemberben elmarad)
16.00
eucharisztikus katekézis és csendes szentségimádás

Minden hónap 13-án (vasárnap kivételével)
08.30
horvát nyelvű imaóra
09.30
rózsafüzér imádság 
09.30-09.55
gyónási lehetőség
10.00
szentmise
utána
szentségi körmenet (májustól októberig jó idő esetén) 
majd
szentségimádás kezdődik
11.00 
Jézus Szíve (Piusz) közösség és a kertvárosiak imaórája
12.30
német nyelvű imaóra
13.30
csendes szentségimádás
14.30
Máriás Papi Mozgalom imaórája
15.15 - 15.40
gyónási lehetőség
15.40
szentségi áldás 
és
 loretói litánia
16.00
szentmise
utána
körmenet a fatimai kegyszoborral (májustól októberig jó idő esetén)
 

 

Havas Boldogasszony-búcsú

2023

Augusztus 4. (péntek)

17.30 rózsafüzér imádság és loretói litánia

18.15 ünnepélyes vesperás (esti dicséret)

19.00 szabadtéri ünnepi szentmise

/Felföldi László pécsi megyéspüspök/

Utána körmenet a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon

21.00 görögkatolikus szent liturgia /Zajácz Gábor parókus atya/

Utána szentségimádás éjfélig

24.00 csendes szentmise az elhunyt zarándokokért

/Kövesi Ferenc atya, Pécs-Szt. II. János Pál Plébánia plébánosa/

Utána imavirrasztás reggelig

Augusztus 5. (szombat)

7.30 körmenet a Szt. Ágoston-templomtól a Havi-hegyre

8.30 horvát nyelvű szentmise /Ronta László aranymisés atya, tb. esperes, harkányi plébános/

10.00 szentmise /Mons. dr. Cziglányi Zsolt jubiláns atya, pápai káplán, kozármislenyi plébános/

11.30 német nyelvű szentmise

/Lápossy Péter atya, az Apostoli Nunciatúra titkára/

14.00 rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája

15.15 rózsafüzér imádság és loretói litánia

16.00 szentmise

/Dr. Kajtár Edvárd ezüstmisés atya, teológiai tanár/

Utána körmenet a kegykép másolatával, majd agapé

Mindenkit sok szeretettel várunk

a Szűzanya 326 éves pécsi kegytemplomába!