Miserend és hirdetések

HIRDETÉSEK

AZ ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAPON

2023. október 1.

Terménybetakarítási hálaadás
A korábbi évekhez hasonlóan a terménybetakarítási hálaadó ünnepséget október első vasárnapján (október 1.) tartjuk templomunkban. Ha az időjárás engedi, aznap a templomkertben szerény agapét, szeretetvendégséget tartunk, melyre szeretettel várjuk a kedves Testvérek felajánlásait szendvicsek, sütemények formájában. Szintúgy magunkkal hozhatjuk saját terményeinket, melyeket az Úr oltára elé tehetünk hálaadásképpen.

Elsőszombati áhítat
Október 7-én 16 órakor a szokott módon megtartjuk az elsőszombati katekézist és csendes szentségimádást, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Magyarok Nagyasszonya ünnepe
Október 8-án (vasárnap), Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Boldogságos Szűz Máriához, mint Magyarország Főpátrónájához fordul hazánk katolikus népe. Templomunkban 15.15 órakor rózsafüzér imádságot, majd loretói litániát végzünk. Gyónási lehetőség lesz 15.45-ig. 16 órakor ünnepi szentmisét tartunk, melynek végén a Havi-hegyi út és a Felsőhavi u. sarkán álló Magyarok Nagyasszonya szoborhoz vonulunk egy rövid imádságra.

Fatimai engesztelő imanap októberben
Október 13-án (pénteken) a szokott módon tartjuk meg fatimai engesztelő imanapunkat, reggel 8.30-kor kezdődik a horvát nyelvű imaóra, 9.30-kor (magyar nyelven) rózsafüzért imádkozunk. 9.30–10.00-ig lesz gyónási lehetőség. 10 órakor szentmisét tartunk, melyet jó idő esetén szentségi körmenet követ. Utána egész napos szentségimádás kezdődik. 11.00–12.30-ig a Jézus Szíve Plébánia közössége és a kertvárosiak vezetik az imádságot, 13.00-kor német nyelvű imaóra, 14 órától csendes szentségimádás. Majd 14.45-től a Máriás Papi Mozgalom tagjai lesznek az előimádkozók. 15.15–15.40 között ismét gyónási lehetőség lesz. 15.40-kor szentségi áldást kapunk és loretói litániát éneklünk, majd 16 órakor lesz az engesztelő napunkat lezáró szentmise, mely után jó idő esetén körmenetet tartunk.

Rózsafüzér-imádság a békéért
Október hagyományosan a rózsafüzér hónapja. Nagy szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy a vasárnapi szentmisék előtt 15.15-kor kezdődő rózsafüzér-ájtatosságon, majd 15.45-kor a loretó litánián közösen vegyünk részt, s ajánljuk föl a békéért.

Orgonánk átépítése
Megkezdődött templomunk orgonájának teljes átépítése. Az 1914-ben készült Angster-orgona pneumatikus szerkezete ugyanis elöregedett. Az eredeti orgonaszekrénybe, melyet restaurálnak, egy korszerűbb szerkezetű és fényesebb, teltebb hangzású orgonamű kerül beállításra. A munkálatok várhatóan november elejéig tartanak. Addig egy elektromos hangszer szolgálja a liturgiát. Az orgona átépítéséhez továbbra is szívesen fogadjuk a Testvérek nagylelkű adományait. Köszönjük, hogy búcsújáróhelyünk fejlesztését támogatják.

Szinódus
Október 4-én, a Szentatya megnyitja a Püspöki Szinódus XVI. Rendes Közgyűlésének első ülését „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel, küldetés” címmel. A szinódus mindenekelőtt az imádság és a meghallgatás alkalma, amely minden megkeresztelt ember közös ügye. Kérjük, hogy az Úr Lelke világosítsa meg a szinódus közgyűlésének tagjait és vezessen mindnyájunkat az ő akaratának útján.

Gyóntatási rend

Templomunkban gyónási lehetőség van:

  • minden vasárnap 15.15–15.45-ig,
  • minden hónap 13-án 9.30–10.00-ig (kivéve, ha vasárnapra esik) és 15.15–15.45-ig.

Jubileumi kiadvány
Adomány fejében továbbra is kapható a nyugati bejáratnál a tavalyi jubileumi búcsúra megjelent A pécsi Havas Boldogasszony-templom története (1697–2022) – 325 éves jubileumi kiadvány

Miserend

Vasárnapi miserend
15.15
imaóra rózsafüzérrel
15.15-15.45
gyónási lehetőség
15.45
loretói litánia
16.00
szentmise
Minden hónap első szombatján (Augusztusban és Szeptemberben elmarad)
16.00
eucharisztikus katekézis és csendes szentségimádás

Minden hónap 13-án (vasárnap kivételével)
08.30
horvát nyelvű imaóra
09.30
rózsafüzér imádság 
09.30-09.55
gyónási lehetőség
10.00
szentmise
utána
szentségi körmenet (májustól októberig jó idő esetén) 
majd
szentségimádás kezdődik
11.00 
Jézus Szíve (Piusz) közösség és a kertvárosiak imaórája
12.30
német nyelvű imaóra
13.30
csendes szentségimádás
14.30
Máriás Papi Mozgalom imaórája
15.15 - 15.40
gyónási lehetőség
15.40
szentségi áldás 
és
 loretói litánia
16.00
szentmise
utána
körmenet a fatimai kegyszoborral (májustól októberig jó idő esetén)
 

 

Havas Boldogasszony-búcsú

2023

Augusztus 4. (péntek)

17.30 rózsafüzér imádság és loretói litánia

18.15 ünnepélyes vesperás (esti dicséret)

19.00 szabadtéri ünnepi szentmise

/Felföldi László pécsi megyéspüspök/

Utána körmenet a kegykép másolatával a Havi-hegyi sétányon

21.00 görögkatolikus szent liturgia /Zajácz Gábor parókus atya/

Utána szentségimádás éjfélig

24.00 csendes szentmise az elhunyt zarándokokért

/Kövesi Ferenc atya, Pécs-Szt. II. János Pál Plébánia plébánosa/

Utána imavirrasztás reggelig

Augusztus 5. (szombat)

7.30 körmenet a Szt. Ágoston-templomtól a Havi-hegyre

8.30 horvát nyelvű szentmise /Ronta László aranymisés atya, tb. esperes, harkányi plébános/

10.00 szentmise /Mons. dr. Cziglányi Zsolt jubiláns atya, pápai káplán, kozármislenyi plébános/

11.30 német nyelvű szentmise

/Lápossy Péter atya, az Apostoli Nunciatúra titkára/

14.00 rácvárosi Jézus Szíve Családja közösség imaórája

15.15 rózsafüzér imádság és loretói litánia

16.00 szentmise

/Dr. Kajtár Edvárd ezüstmisés atya, teológiai tanár/

Utána körmenet a kegykép másolatával, majd agapé

Mindenkit sok szeretettel várunk

a Szűzanya 326 éves pécsi kegytemplomába!